Als we muziek kunnen omschrijven als georganiseerd geluid, dan is een tuin georganiseerde natuur. 

Als we op die manier naar Nederland kijken en dan met name naar Nederlandse landschappen, is het 

vrij gemakkelijk om het gehele land als een tuin te zien. Steden vormen hierin complexe kernen van 

biodiversiteit. Toch zullen deze, wanneer je een denkbeeldige kaart van het land maakt, niet groen 

ingekleurd worden of aangemerkt als ‘natuurrijk’ vanwege de overheersende massa’s steen, asfalt en 

cement. Dat zou volgens mij moeten veranderen en die verandering begint in de verbeelding. 

 

Hiervoor is een verbreding van ons natuurbegrip nodig. Na lange tijd geroepen te hebben dat er in Nederland geen natuur meer is en dat alles door de mens beïnvloed wordt (hallo Antropoceen), wordt het misschien tijd om de definitie van natuur weer wat op te rekken en in te zien dat een plant op het dak van een parkeergarage ook natuur is. We zouden moeten erkennen dat er juist heel veel natuur is. Denk aan een wond die je lichaam zelf herstelt, het feit dat het elke dag weer donker wordt en licht, dat er spontaan planten beginnen te groeien op onbeheerde plekken zoals verlaten industrieterreinen of in autowrakken...deze dingen en plekken zijn misschien zelfs een stuk natuurlijker dan de meeste beschermde natuurgebieden. Het is een denkfout geweest om natuur te zien als iets dat ver weg is, of als een oorspronkelijke staat die door de mens vernietigd is. 

Lotte Bosman is beeldend kunstenaar, denker over natuurbeleving, vertaler en onderdeel van het team van Satellietgroep.

Lotte Milene Bosman |www.lottemilenebosman.com | info@lottemilenebosman.com